woensdag, januari 14, 2009

Winterweekend in Januari 2009

Grote Zilverreiger.
Een tweetal zilverreigers foerageerden in het braakliggende land ten noorden van de Noorderweg / Spaarnewoude e.o. Wij zagen dat er binnen een kwartier tijd 2 mol /muis verorberd werden. 11 01 2009.


Roerdompen lieten zich fraai bekijken tijdens koude periode.
Een vogel vloog over het Ruigeveld / AWD en de andere zat in het land achter de Houtrakbeemen - oost en gezien het bloed op de snavel is er ook nog een succesvolle vangst geweest. 12 01 2009.
Dodaars. Winterkleed.
In vele wakken zaten één of meerdere exemplaren.

Wilde zwaan. adult.
Zwarteveldskanaal / AWD. 12 01 2009.
Knobbelzwaan. In vlucht over het Zwarte veld / AWD. 12 01 2009.

Kleine Canadese gans. ( Branta Hutsinsii hutsinsii)
Een vogel zat bij een wak in de Ringvaart bij Buitenliede. Dit is een canadese gans ter grootte van een Brandgans met een kleine Driehoekige snavel en een Lichtgrijze borst welke sterk contrasteerd met de zwarte hals. De vogel was ongeringd en onbeschadigd. Voor wat het waard is, want er zitten vele soorten en ondersoorten in de omgeving die als escape benoemd moeten worden. 11 01 2009.
Tafeleend. Vrouw. Ringvaart / Buitenliede. 11 01 2009.
Tafeleend. Man. Ringvaart / Buitenliede. 11 01 2009.

Hybride Toppereend x Kuifeend. Man.
De mantel te donker grijs voor een Toppereend en het zwart op de snavelpunt is ruimer dan de nagel het geen duidt op een Hybride.
Ringvaart / Hillegom. 07 01 2009.
Grote zaagbekken. Man en Vrouw. AWD 12 01 2009.
Krooneend.Man samen met Meerkoeten.
Zwarteveldskanaal / AWD. 12 01 2009.
Krakeend. vrouw.
Ringvaart / Hillegom. 08 01 2009.
Krakeend. Man. Ringvaart / Hillegom. 08 01 2009.
Slobeend. Man. Noordwijk. 10 01 2009.

Smienten. Ringvaart / Buitenliede. 11 01 2009.

Wilde eend. Man. Ringvaart / Hillegom. 07 01 2009.

Geen opmerkingen: