woensdag, januari 14, 2009

Winterweekend in Januari 2009

Grote Zilverreiger.
Een tweetal zilverreigers foerageerden in het braakliggende land ten noorden van de Noorderweg / Spaarnewoude e.o. Wij zagen dat er binnen een kwartier tijd 2 mol /muis verorberd werden. 11 01 2009.


Roerdompen lieten zich fraai bekijken tijdens koude periode.
Een vogel vloog over het Ruigeveld / AWD en de andere zat in het land achter de Houtrakbeemen - oost en gezien het bloed op de snavel is er ook nog een succesvolle vangst geweest. 12 01 2009.
Dodaars. Winterkleed.
In vele wakken zaten één of meerdere exemplaren.

Wilde zwaan. adult.
Zwarteveldskanaal / AWD. 12 01 2009.
Knobbelzwaan. In vlucht over het Zwarte veld / AWD. 12 01 2009.

Kleine Canadese gans. ( Branta Hutsinsii hutsinsii)
Een vogel zat bij een wak in de Ringvaart bij Buitenliede. Dit is een canadese gans ter grootte van een Brandgans met een kleine Driehoekige snavel en een Lichtgrijze borst welke sterk contrasteerd met de zwarte hals. De vogel was ongeringd en onbeschadigd. Voor wat het waard is, want er zitten vele soorten en ondersoorten in de omgeving die als escape benoemd moeten worden. 11 01 2009.
Tafeleend. Vrouw. Ringvaart / Buitenliede. 11 01 2009.
Tafeleend. Man. Ringvaart / Buitenliede. 11 01 2009.

Hybride Toppereend x Kuifeend. Man.
De mantel te donker grijs voor een Toppereend en het zwart op de snavelpunt is ruimer dan de nagel het geen duidt op een Hybride.
Ringvaart / Hillegom. 07 01 2009.
Grote zaagbekken. Man en Vrouw. AWD 12 01 2009.
Krooneend.Man samen met Meerkoeten.
Zwarteveldskanaal / AWD. 12 01 2009.
Krakeend. vrouw.
Ringvaart / Hillegom. 08 01 2009.
Krakeend. Man. Ringvaart / Hillegom. 08 01 2009.
Slobeend. Man. Noordwijk. 10 01 2009.

Smienten. Ringvaart / Buitenliede. 11 01 2009.

Wilde eend. Man. Ringvaart / Hillegom. 07 01 2009.

zaterdag, januari 10, 2009

Brama brama op Langevelderslag

Zwarte kraaien verorberen een Braam ( Brama brama ) op het strand van Langevelderslag / Noordwijk in het avondzonnetje op 09 01 2009. Foto's: WP.


Aangespoelde Braam op Langevelderslag / Noordwijk. 09 01 2009. Foto's WP.
Deze Braam had een geschatte lengte van > 50 cm.

De Braam of Atlantische braam, Brama brama, is een braam uit de familie Bramidae, die voorkomt in de Atlantische Oceaan, Indische Oceaan en de Grote Oceaan, op een diepte tot 1000 meter. Hij heeft een lengte van 40 tot 100 cm.
’s Zomers gaat de soort meer noordwaarts leven. Bij de terugkeer naar het zuiden kunnen de oceaanvissen in de Noordzee belanden. Door de geringe diepte en de sterke stroming spoelen ze gemakkelijk aan op de stranden.
In België en Nederland gebeurde dat in grote getale in 1976 en 1979.
Deze vissoort wordt zelden waargenomen, echter, begin december 2008 werden een zeventiental exemplaren op een dag gevonden op het strand van Texel. Verspreid over het gehele Nederlandse kustgebied spoelden gedurende de gehele maand december nieuwe exemplaren aan. Op Vlieland werden meer dan 60 bramen gevonden, op Texel spoelden vermoedelijk minstens net zo veel dieren aan, en van het Hollandse strand werden losse meldingen ontvangen die wezen op minstens nog eens 100 dieren.
Grote mantelmeeuwen, dikwijls vergezeld van enkele zwarte kraaien, ruimden de vers aangespoelde vissen in hoog tempo op, waardoor er vermoedeljk heel wat strandingen onopgemerkt zijn gebleven.
In de volksmond worden bramen 'oude wijven' genoemd

Bron: Wikepedia.

De venijnige "piranha"- tanden van de Braam.