vrijdag, november 16, 2007

Rust na de storm op de Zuidpier van IJmuiden

De vuurtoren in rustige tijden
(zie voor de stormkracht de foto van Roy Slaterus : Noordwest 9 op zijn website: http://home.planet.nl/~slate013/storm.htm) .
De grote zware basaltblokken zijn als doosjes door de giga stormkracht op de pier gezet!!!! Ongelooflijk.

Drieteenmeeuw. 1ste winter.

Zuidpier van IJmuiden.

Drieteenmeeuw. Adult winter.

Zuidpier van IJmuiden.

Er zaten > 100 Drieteenmeeuwen bij de punt van de Zuidpier. Veel van de adulte vogels waren min of meer met olie besmet.

Een Kleine alk zat nog aan de buitenkant van de Zuidpier. Hij was wel erg vliegerig.

Drieteenstrandlopers stroopten in formatie het strand af.

Rust na de storm op Langevelderslag

Een rustige ochtend op Langevelderslag. Bijkomen van een week Noordwesterstorm.

Meeuwen. Heel veel meeuwen zaten op het strand.


Zeesterren werden op het strand gegooid nadat het water flink omgewoeld was.


Een adulte Middelste Jager liet zich mooi fotograferen.

dinsdag, november 13, 2007

Wind, Strand en Zee 3

Een surfer probeert de elementen te bedwingen.

In september was er een influx van Kanoetstrandlopers bij de Zuidpier en op het strand. Het waren vooral juveniele vogels. Soms zaten er wel > 25 Kanoeten aanwezig.


De altijd aanwezige Steenloper verobert een lekkere mossel.


Een Sneeuwgors vrouwtje was een leuke afsluiting van een dagje pierenwaaien.

Wind, Strand en Zee 2

Golven slaan met geweld op de Noordpier van IJmuiden.

Kleine alken vlogen constant om ons heen. Ze kwamen van links en rechts, van voor en achter. Ze zaten op de golven of doken snel onder als er een Grote mantelmeeuw overkwam. Op maandag 12 11 2007 waren er zeker 7 ex. exemplaren ter plaatse.


In oktober waren er geregeld Alken langs de Pier. Dit is een juveniel exemplaar, herkenbaar aan het ontbreken van de witte dwarsstreep over de snavel en aan de puntige staart.


Een juveniele Kuifaalscholver kwam even foerageren in de branding bij de eerste vuurtoren van de Zuidpier.


Eind September zat een 3de winterkleed Jan van Gent tussen de pieren. De vogel werd later die dag vermoeid van het strand geraapt en bij het vogelasiel afgeleverd.

Wind, Strand en Zee

Zware golven slaan over de Zuidpier van IJmuiden als gevolg van de zware noorderwind .De Rode stormvlag werd met recht gehezen, hetgeen in hield dat het betreden van de pier verboden is.De storm van het afgelopen weekend heeft een tiental Dwergmeeuwen tussen de pieren gedreven. Markant zijn de donkere ondervleugels in vlucht.


Op het strand staan Grote mantelmeeuwen en Kleine mantelmeeuwen naast elkaar waarbij het grootte verschil prima te zien is.


In het najaar komen de noordelijke zilvermeeuwen Larus argentatus argentatus naar het zuiden. Ze hebben een donkerder grijze mantel en grotere witte spiegelvlekken op de grote vleugelslagpennen dan "onze " Zilvermeeuw Larus argentatus argenteus, die hier schuin achter op de foto staat.