donderdag, januari 21, 2010

winter in de bollenstreek

Boven: Bollenvelden gezien van de hoek 3de Loosterweg / Veenenburgerlaan-Hillegom.
Onder: Bollenvelden langs Oosterduinen - Noordwijkerhout.
Een winters beeld met een hoop op het voorjaar. Foto's:WP


Grote groepen Veldleeuweriken van soms meer dan een paar honderd vogels bevolkte de winterse bollenvelden. Januari 2010. Foto's:WPGroepjes Boomleeuweriken tot 10 exemplaren overwinterden op de besneeuwde velden
Januari 2010. Foto's:WP

Groepen Geelgorzen van 10-tallen exemplaren bevolkten de met gerst in gezaaide bollenvelden.
Toch wel weer bijzonder voor onze streek.
Januari 2010. Foto's:WP.
Een Keep in de sneeuw.
Noordwijk. Januari 2010. Foto:WP.

Een vrouwtje Smelleken had de groep Veldleeweriken, Geelgorzen en Spreeuwen langs de Wilgendam / Polder Langeveld / Noordwijkerhout als voedselbron aangemerkt.
Geregeld werd er een zangvogel geslagen.
Januari 2010. Foto:WP.
Wilde eend. Man. Polder Langeveld / Noordwijkerhout.
Januari 2010. Foto:WP.


Pijlstaart. Man.
Gedurende de winter zaten er 2 mannen en 2 vrouwen in Polder Langeveld / Noordwijkerhout. Ze foerageerde in een doorgeschoten gerstveld langs de Wilgendam.
Januari 2010. Foto's:WP.
Knobbelzwanen in de sneeuw.
Noorder Leidse Vaart / Hillegom. Januari 2010. Foto:WP.


Wilde zwanen.
In vlucht boven polder Langeveld / Noordwijkerhout.
Sneeuwhappend langs de Noorder Leidse Vaart / Hillegom.
Januari 2010. Foto's: WP.
Kleine zwaan.
Adult met 1ste winter-vogel.
Noorder Leidse Vaart / Hillegom.
Januari 2010. Foto:WP

Patrijzen op de met stro bedekte bollenlanden.
Oosterduinen / Noordwijkerhout. Januari 2010.
Foto's:WP.
Enkele Witgatjes zaten in de sloten van Polder Langeveld / Noordwijkerhout.
Januari 2010. Foto's:WP.

Ochtendgloren aan de Kraaierslaan / Noordwijk.
Januari 2010. Foto:WP.

zondag, januari 17, 2010

" Zwart - Wit "
Al twee weken zit er een juveniele Zwarte ibis in de sloten langs de Kraaierslaan / Noordwijk.
Hij schooiert de bevroren slootkanten af op voedsel. Hij was tot op enkele meters te benaderen.
Je zou kunnen zeggen "Honger maakt mak". Januari 2010. Foto's: WP.


Een fraaie witte Grote zilverreiger in een wit landschap.
Dansend op het ijs. Tweemaal vond hij een Gewone pad ( een amphibieën-jaarsoort voor mij) en at hem met huid en geen haar op.
Polder Langeveld / Noordwijkerhout. Januari 2010. Foto: WP

Versnippering in de Bollenstreek.

Houtsnippen waren in de sneeuw goed te vinden in de houtwallen langs de wegen in Polder Langeveld / Noordwijkerhout. Vanuit de auto waren ze goed te benaderen terwijl ze fanatiek aan het foerageren.
Januari 2010. Foto's: WP.


Watersnippen zaten vaak met hun lange snavels in de slootranden te porren op zoek naar iets eetbaars. Soms werden ze dan gevolgd door een lijstersoort, zoals de Koperwiek,die dan weer op zijn beurt in de omgeporde aarde iets van zijn gading zocht.
Kraaierslaan / Noordwijk. Januari 2010. Fot's:WP.


Ook de Bokjes langs de bevroren slootranden in Polder Langeveld / Noordwijkerhout werden een fotografische attraktie voor vele vogelaars.
Januarie 2010. Foto's: WP.

vrijdag, januari 08, 2010

Baltimore troepiaal

De Baltimore troepiaal van Oudorp / Alkmaar liet zich na een uurtje zoeken fraai zien en bewonderen. Hij foerageerde druk op de zaden van een Grove(?) den. De sfeer was perfekt en gezellig en de buurtbewoners zijn ongelooflijk aardig en coulant. Er werd zelfs verscheidene keren koffie aangeboden. Ondanks dat de vogel al de gehele week bewonderd is, waren er toch nog meer dan 50 vogelaars enthousiast. De Baltimore troepiaal trok ook nog enkele Belgen en Duitsers.
De Baltimore troepiaal was voorheen een ondersoort van de Noordelijke troepiaal. De laatste soort is( gesplitst - weersamengevoegd en weer ) gesplitst in twee soorten nl. Bullocks - en Baltimore Troepiaal. De laatste soort heeft in Noord Amerika een oostelijke verspreiding.
08 01 2010. Foto's WP.

maandag, januari 04, 2010

Winterweer

Brandganzen over sneeuwland. Reeuwijk. dec.2009. Foto:WP.

Havik. Ingang Oase / AWD. Dec. 2009. Foto:WP.

Buizerd. Inlaagpolder / Spaarndam. Dec.2009. Foto:WP.

Triootje: Kleine -, Wilde- en Knobbelzwanen. Hillegom.
Dec.2009. Foto:WP.

Watersnip. Noordwijk. Dec.2009. Foto:WP.

Grote gele kwikstaart. 1ste winter. Duinschooten / Noordwijkerhout.
Dec.2009. Foto:WP.

Roodborst. Woerdense Verlaat. Dec.2009. Foto:WP.

Staartmees. Woerdense Verlaat. Dec.2009. Foto:WP.


Reeën in de witte AWD. Dec. 2009. Foto:WP.