zaterdag, oktober 13, 2012

Steltjes in September Gestreepte strandloper (adult) met Kemphanen."
"de Groene Jonker"/ Zevenhoven. September 2012. Foto's: WP.
 
 Wintertalingen met Kemphaan en Watersnip.
"de Groene Jonker"/ Zevenhoven. September 2012. Foto's: WP.
 

Kemphaan.  
"de Groene Jonker"/ Zevenhoven. September 2012. Foto's: WP.
 
 Bontbekplevier. Juveniel.
"de Groene Jonker"/ Zevenhoven. September 2012. Foto's: WP.
 
 Bergeenden.
Geïnundeerd bollenland. Zuider Leidsevaart / Lisse. September 2012. Foto: WP.

Grauwe franjepoot. Juveniel.
 Geïnundeerd bollenland. Zuider Leidsevaart / Lisse. September 2012. Foto: WP.
 
Kievit. Juveniel.
 Geïnundeerd bollenland. Bronsgeest / Noordwijk. September 2012. Foto: WP.
 
Oeverloper.
 Geïnundeerd bollenland. Zwarte laan / Lisse. September 2012. Foto: WP.
 
Wulp.
  Geïnundeerd bollenland. Zwarte laan / Lisse. September 2012. Foto: WP.
 

 Bonte strandloper.
Strand IJmuiden. September 2012. Foto: WP.
 
 Kanoetstrandloper.
Strand IJmuiden. September 2012. Foto: WP.
 

Rosse grutto.
Strand IJmuiden. September 2012. Foto: WP.

Zuidpier van IJmuiden in september

Een Vaal stormvogeltje vloog voor totaal onverwachts over het strand naar zee. Hier werd hij opgewacht door een agressieve 1ste wk Kokmeeuw, die hem een tijd achtervolgde. Uiteindelijk wist het Vaal Stormvogeltje te ontsnappen en verdween zuidwaarts richting Zandvoort. September 2012. Foto's: WP.
 

Een Geelpootmeeuw adult op het strand samen met Zilvermeeuw ( juveniel), Kokmeeuw, Grote sterns en Scholeksters. Een Dwergstern ( 1ste wk ) vliegt over. September 2012. Foto's: WP.
 
 Grote sterns met Visdief ( 1ste zk ) September 2012. Foto: WP.
 
 Visdief ( 1ste zk ) September 2012. Foto: WP.
 
 
Sperwer. 3de Havengebied IJmuiden. September 2012. Foto: WP.

vrijdag, oktober 12, 2012

Rallerig September
 In september liepen er in "de Groene Jonker" / Zevenhoven vele Waterrallen van allerlei leeftijden rond.  Mooie adulten vogels staan op de bovenste twee foto's , daaronder een juveniel en onderaan een zwartdonsige pulli. September 2012. Foto's: WP.


 Ook Porseleinhoenen lieten zich frequent bekijken langs de rietkragen. Weliswaar in aantal minder dan de Waterral, maar 9 exemplaar op één tocht vind ik toch wel spectaculair. "de Groene Jonker"/ Zevenhoven. September 2012. Foto's: WP.


Het Kleinst waterhoen was de topper, maar een echte sluiper, die zich vaker niet dan wel liet zien.
"de Groene Jonker"/ Zevenhoven. September 2012. Foto's: WP.