zondag, januari 29, 2012

Een zachte en winderige januari maand IJsduiker. Adult winterkleed. zwom en foerageerde in de Ringvaart tussen de Bennebroekerbrug / Zwaanshoek en Weerlanerpolder / Hillegom.
Het betreft een nieuwe soort voor de Hillegomlijst.
Hij had het vooral gemunt op Rivierkreeften, die aan één stuk door werden gevangen en opgegeten. In een kleine drie kwartier werden er > 5 ex versmaad. Het verbaasde mij hoeveel Rivierkreeften er voorkomen in de Ringvaart. 09 01 2012. Foto's: WP.
Brandganzen. Burghsluis Zeeland. 22 01 2012. Foto: WP.Dwergganzen. Een deel van de > 100 ex. die in Harger - en Pettemerpolder vertoefden op 13 01 2012. De kleine driehoekige snavel en de gele oogring zijn prachtige kenmerken. Foto's: WP.
Kolganzen. Harger- en Pettemerpolder. 13 01 2012. Foto: WP.

Kleine rietganzen trokken op 10 01 2012 in fraaie groepen van zuid naar noord langs de kust bij Katwijk. Foto's: WP.

Rotganzen. Burghsluis Zeeland. 22 01 2012. Foto: WP.
Witbuikrotganzen ( 1ste wk) en Rotganzen. Burghsluis Zeeland. 22 01 2012. Foto: WP.
Woeste golven beuken op de Noordpier van IJmuiden en spatten bijna 10 meter hoog. 04 01 2012. foto: WP.
Paarse strandloper met een Platworm. Zuidpier van IJmuiden 06 01 2012. Foto: WP.
Steenlopers. Zuidpier van IJmuiden 06 01 2012. Foto: WP.

Drieteenstrandlopers. Langevelderslag. 27 01 2012. Foto: WP.

Rosse Franjepoot.Strand bij Zuidpier van IJmuiden 04 01 2012. Foto's: WP.

Drieteenmeeuw 1ste winter samen met Rosse Franjepoot.
Zuidpier van IJmuiden 06 01 2012. Foto: WP.
Drieteenmeeuw. 1ste winter. Katwijk. 10 01 2012. Foto: WP.
Drieteenmeeuw. Adult winter. Katwijk. 10 01 2012. Foto: WP.

Dwergmeeuw. Adult winter. Katwijk. 10 01 2012. Foto: WP.
Dwergmeeuw. Adult winter. Langevelderslag. 12 01 2012. Foto: WP.
Kleine burgemeester. 1ste winterkleed. Hondsbossche Zeewering bij Petten.
13 01 2012. Foto's: WP.
Kleine mantelmeeuw. 2de winterkleed. Katwijk. 02 01 2012. Foto: WP.
Kleine mantelmeeuw. 3de winterkleed. Katwijk. 01 01 2012. Foto: WP.
Kleine mantelmeeuw. Adult winterkleed. Katwijk. 01 01 2012. Foto: WP.
Grote mantelmeeuw. Adult winterkleed. Katwijk. 02 01 2012. Foto: WP.


Grote burgemeester. 2de winterkleed. Langevelderslag. 27 01 2012. Foto's:WP.
Stormmeeuw. Adult winterkleed. Katwijk. 02 01 2012. Foto: WP.
Kok - en Drieteenmeeuwen. Adult winterkleed. Katwijk. 10 01 2012. Foto: WP.
Een vissersschip voor de kust trekt giga veel meeuwen aan. Katwijk. 16 01 2012. Foto: WP.
Zilvermeeuw. 1ste winterkleed. met Gewone zeester. Katwijk. 24 01 2012. Foto: WP.
Het strand bij Katwijk lag vol met Gewone Zeesterren.
Maar ook een enkele Slangster was op het strand van Katwijk te vinden. 24 01 2012. Foto: WP
Kauw en Zwarte kraaien zoeken voedsel op het strand. Katwijk. 02 01 2012. Foto: WP
Een Zwarte kraai heeft een snack gevonden. Katwijk. 16 01 2012. Foto: WP
De storm, voedselgebrek en olie is voor sommige vogels fataal.
Een Alk. 1ste winter. voor een grote plak stookolie is waarschijnlijk verhongerd en aangespoeld op het strand van Langevelderslag. 23 01 2012. Foto: WP.
Zeekoet. Zomerkleed met olie besmeurd. Katwijk. 24 01 2012. Foto: WP
De vogel werd meegenomen naar de vogelopvang.
Scholeksters in vlucht. De meeste in zomerkleed en nog maar één in winterkleed.
Burghsluis / Zeeland. 22 01 2012. Foto: WP.
Holenduiven vliegen door de regenboog bij Voorhout.
Duiven en de Regenboog, die hebben toch iets gemeen.
02 01 2012. Foto's WP