zaterdag, april 30, 2011

April: Ze komen of gaan.

HET BLAARKOPPENLAND IN POLDER LANGEVELD.

De weide met Blaarkoppen in Polder Langeveld / Noordwijkerhout trok de aandacht van doortrekkende Kwikstaarten, die rond het vee foerageerden. April 2011. Foto: WP

Gele kwikstaarten foerageerden rondom de grazende Blaarkoppen. Polder Langeveld / Noordwijkerhout. April 2011. Foto's: WP.
Engelse kwikstaarten. Een tweetal vogels voegden zich bij de groep Gele kwikstaarten. Polder Langeveld / Noordwijkerhout. April 2011. Foto's: WP


TAPUITEN ZIJN TERUG


Tapuit. 3de Haven / IJmuiden. April 2011. Foto's: WP.
Bokje. Polder Poelgeest / Oegstgeest. April 2011. Foto: WP.

MORINEL OP DOORREIS.
Een man Morinelplevier verbleef een kleine week in het duingebied Berkheide tussen Katwijk en Wassenaar. Hij was nog niet geheel uitgekleurd, maar de kleuring was mooi herkenbaar. Berkheide / Katwijk. April 2011. Foto's: WP.
Bontbekplevier op het Landje van Gruiters / Spaarndam. April 2011. Foto's: WP.
Paarse strandlopers. Zuidpier van IJmuiden. April 2011. Foto's: WP.


KUIFDUIKERS IN WINTERKLEED.
Kuifduikers lieten zich fraai bekijken in de Meeslouwersplas / Leidschendam. Helaas nog in winterkleed en ze waren vertrokken voor ze hun fraaie zomerkleed verkregen. 2 april 2011. Foto's: WP.

Reeën in Sasbergen . Amsterdamse Waterleiding Duinen.Ik heb toch sterk de indruk dat de Reeënstand achteruit gaat. April 2011. Foto's: WP.
Huismus. Man met een snavel vol insekten. Eiwitrijk voer voor de jongen. Vogel van het jaar. Tuinsoort. Al tientallen jaren hebben wij in onze tuin een broedpopulatie van minimaal 5 paar. Hillegom. April 2011. Foto: WP
Boomleeuweriken doen het goed in de AWD. April 2011. Foto: WP.
De Blauwborst is voor mij voorjaar. Spaarndam. April 2011. Foto: WP.

Boerenzwaluw verzamelt klei voor nestbouw. April 2011. Foto's: WP.
Onze zomerse Roodborsten zingen weer uit volle borst. AWD. April 2011. Foto: WP.
Huiskraaien. Hoek van Holland. April 2011. Foto's: WP.
Kauw. IJmuiden. April 2011. Foto: WP.

Blauwe reiger verorbert een forse Paling. Landje van Gruiters / Spaarndam. April 2011. Foto's: WP.
Lepelaars bouwen hun nesten in Elzen bij Buitenliede. Een buitenkans om van nabij hun aktiviteiten te kunnen bekijken.
April 2011. Foto's: WP.


MIJN KLEURRIJKE BOLLENSTREEK IN APRIL.