zondag, september 18, 2011

Op en rond de geïnundeerde bollenlanden in de Bollenstreek-zuid.

Geïnundeerd bollenland aan de Zuider Leidsevaart / Hillegom. Augustus 2011. Foto: WP.
 Deze onder waterstaande bollenlanden trekken vele steltlopers en meeuwen aan. Ik maak geregeld een rondrit langs de velden om te checken of er nog iets leuks is binnengevallen. Altijd weer spannend.


 Groenpootruiter. Oosterduinen / Noordwijkerhout. Augustus 2011. Foto's: WP.


Zwarte ruiter. Oosterduinen / Noordwijkerhout. Augustus 2011. Foto's: WP.Oeverloper. Oosterduinen / Noordwijkerhout. September 2011. Foto's: WP.Bontbekplevier. Bronsgeest / Noordwijk. September 2011. Foto's: WP.
De bovenste vogel betreft een adult en onderste twee foto's is een 1ste winterkleed vogel.

Bonte strandloper samen met Kievit.
Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.

Bonte strandlopers samen met Kleine strandlopers.
Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.
Zo'n geïnundeerd bollenland hoeft maar even een beetje droger te komen staan of  er vallen allerlei strandlopers in. Het is een komen en gaan. Dit duidt op een veelal ongemerkte forse doortrek.


 Kemphanen. Oosterduinen / Noordwijkerhout. Augustus 2011. Foto's: WP.
Weer of geen weer de trek gaat altijd door.


 Grauwe franjepoot. Juveniel. Westeinde / Noordwijkerhout. September 2011.
Een bijzonder fraaie soort voor de regio. Tot nu toe is dit de topper van de natte bollenlanden.
De vogel trok vele fotografen aan en mede dankzij de vriendelijkheid en medewerking van de bollenboer was de vogel goed te benaderen.

 Kieviten samen met 6 Bonte strandlopers en één Krombekstrandloper ( 3de van links).
Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.

 Kieviten samen met Kemphaan en Spreeuw.
Bronsgeest / Noordwijk. September 2011. Foto: WP.

Kievit bij avondlicht. Leidsestaartweg / Hillegom.
Augustus 2011. Foto: WP.

 Kok-, Zilver - en Kleine mantelmeeuwen.
Oosterduinen / Noordwijkerhout. September 2011. Foto: WP.
De onder waterstaande bollenlanden trokken vele meeuwen aan.

 Grote - en Kleine mantelmeeuwen. Westeinde / Noordwijkerhout. September 2011.
De Zuidwester stormen dreven 10-tallen Grote mantelmeeuwen het binneland in.

 Kokmeeuw. Bronsgeest / Noordwijk. Augustus 2011. Foto: WP.

Lepelaar. Juveniel kleed.
Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.

( Aanvankelijk had ik 1ste winterkleed vermeld maar dat heb ik na interessante informatie van Klaas Eigenhuis veranderd in juveniel kleed. Zie onderstaande:
Juveniele Lepelaars beginnen pas in december te ruien zegt mijn BWP. En in december zijn de Lepelaars – doorgaans- al ons land uit. Vandaar dat je hier nooit post-juveniel geruide Lepelaarveren raapt, of het zou in het voorjaar moeten zijn. Maar je mag de term 1ewinter Lepelaar voor een beest in september niet gebruiken, dus. )
Graspieper met juveniele Witte kwikstaart op de achtergrond.
Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.
Gele kwikstaart in een door mij schaars waargenomen kleed, namelijk ruiend van juveniel - naar 1ste winterkleed. Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.

Witte kwikstaart. Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.
op sommige dagen in groepen van meer dan 30 exemplaren.
Boerenzwaluw in vlucht. Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.
Huiszwaluw. Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.
In vlagen foerageerden grote groepen Huis - , Oever - en Boerenzwaluwen boven de geïnundeerde bollenlanden.

Een drie juveniele Boomvalken kwamen geregeld over de geïnundeerde bollenlanden gevlogen. Soms werd er een Zwaluw of Oeverloper geslagen. Uiteraard stonden ook Libellen op de menu-lijst.
Zwetterpolder - Noordwijk. September 2011. Foto's: WP.

Bruine kiekendief. Juveniel. Zuider Leidsevaart / Hillegom. September 2011. Foto: WP.
Hij kwam geregeld even langs om te checken of er iets van zijn / haar gading bij was.

zaterdag, september 17, 2011

Strand Langevelderslag bij avondlicht.

 Zilver - en Kleine mantelmeeuwen. Langevelderslag. 15 09 2011. Foto: WP.

Een impressie van het Langevelderslagse strand in september. Foto's: WP.