vrijdag, mei 28, 2010

De Liede Lepelaars

Als je vijf jaar geleden een locatie zou mogen aanwijzen, waar zich een Lepelaarskolonie zou kunnen gaan vestigen, dan zou de Liede m.i. absoluut niet in het rijtje voorkomen. Het is een gebiedje midden in de randstad vlak bij Haarlem. Een tankstation op een tiental meters afstand, een B-weg ( Amsterdamse vaart ) , een snelweg A200 en een spoorlijn Haarlem -Amsterdam razen er vlak langs. Vliegtuigen komen continue over. Kortom de randstad op z'n drukst. Toch heeft zich hier een fraaie Lepelaarskolonie ontwikkelt in een Reigerkolonie met nu al zo'n 20 nesten. Enkele nesten van de Lepelaars zitten in de bomen vlak langs het fietspad en zijn goed te bekijken.
Een ouder slaapt op het nest met een drietal jongen. Na een aantal uur komt de aflossing. De jongen zijn gretig en bedelen om voedsel. Een hoop drukte en aktie. De aflos blijft terwijl de uitgeslapen ouder op de wieken gaat.
De Liede / Haarlem. 26 05 2010. Foto's WP.

zaterdag, mei 01, 2010

Escape en exoot.

Een fraaie Oehoe verblijft al ruim een maand in de wijk Ridderveld, Alphen aan de Rijn.
De uil is geringd en betreft een escape. Navraag bij "Avifauna" maakte duidelijk , dat de vogel niet daar vandaan kwam. Alhoewel een escape ik vond het wel een fraaie soort om te fotograferen.
Het was duidelijk dat hij mensen gewend was, want hij reageerde nauwelijks op de toeschouwers, maar was alert op krijsende Kok - en Kleine mantelmeeuwen. Zijn menu bestaat uit ratten, konijnen, eenden, meeuwen en mogelijk af en toe en katje.
29 04 2010. Foto's WP.De Fazant.
Geen escape maar wel een exoot want hij behoort niet tot de oorspronkelijke Nederlandse avifauna. De soort is waarschijnlijk door de Romeinen in gevoerd als jachtwild.
Bijzonder fraai gekleurde vogels uit centraal Azië, die zich aardig weten te redden in ons polderland.
Gefotografeerd op verschillende locatie in Noord - en Zuid Holland. April 2010. Foto's: WP.