donderdag, oktober 22, 2009

Kennemermeer en Strand IJmuiden

Strandleeuwerik. Noordoever van het Kennemermeer / IJmuiden.
05 10 2009. Foto:WP.
Witte kwikstaart. Juveniel. Foerageerde op de rotsblokken bij de jachthaven van IJmuiden.
11 09 2009. Foto:WP.
Gekraagde roodstaart. 1ste winter mannetje. Jonge duintjes bij de zuidpier van IJmuiden.
18 09 2009. Foto:WP.

Bonte strandloper ruiend van juvenielkleed naar 1-ste winterkleed foerageerde op de noordoever van het Kennemermeer / IJmuiden. De vogel was absoluut niet schuw en was tot op een enkele meter te benaderen en liep alleen een stukje verder toen er een uitlaatdienst met meer dan 10 honden langs stormde en het gebied onveilig maakte.
09 10 2009. Foto:WP.

Vogelfotograaf in aktie. Strand IJmuiden. 11 09 2009. Foto:WP.
Grote stern op weg naar het zuiden. Op de onderste foto vergezelt van een Visdief.
07 09 2009. Foto's:WP.
Meeuwenspotter.
Zit er in de groep meeuwen nog leuke soorten?
of kunnen de ringen afgelezen worden?
Strand IJmuiden. 09 10 2009. Foto's:WP.
Kleine mantelmeeuw met Zilvermeeuwen. Strand IJmuiden. 09 10 2009. Foto:WP.

Geen opmerkingen: