dinsdag, september 25, 2007

Naar Vallter 2000 in de oostelijke Pyreneeën.

De bergkoeien gaan er geheel vanuit dat het verkeer rekening met hen houdt in plaats van omgekeerd. Hier bezetten ze de weg tussen Setcasses en Vallter 2000. Pyreneeën. Augustus 2007.

Alpengierzwaluw. Augustus 2007.

Hier gefotografeerd boven St Antonin Noble Val / Frankrijk, maar bij Vallter 2000 vlogen ze eveneens rond. Alleen een stukje hoger.


Citroensijs. Vallter 2000. Augustus 2007.

Aambeeldspikkeldikkopje. Vallter 2000. Augustus 2007. De groep van Dikkopjes is een moeilijk te determineren klasse. Met behulp van de "de nieuwe Vlindergids" van Tom Tolman / Richard Lewington kom ik uit op het Aambeelddikkopje. Ik laat me echter graag corrigeren.

Violette vuurvlinder. Vallter 2000. Augustus 2007.

Geen opmerkingen: