maandag, februari 12, 2007

Wintergorzen

Een Geelgors zat met een grote groep Vinken en Groenlingen op de Boulevard van Bloemendaal.
De Geelgors behoort tegenwoordig tot de moeilijkere gorzensoorten in Zuid Kennemerland.
30 01 2007.


Deze Sneeuwgors was tot op enkele meters te benaderen op 's Gravendijck / Katwijk. Er zijn altijd wel enkele exemplaren langs de kust te vinden. 12 01 2007.


Dwerggors. Evenals vorig jaar overwintert er dit jaar weer een zeldzame Dwerggors op 's Gravendijck / Katwijk. Hij was veelal in gezelschap van Rietgorzen. 02 01 2007.

Geen opmerkingen: