zondag, mei 21, 2006

Cyprus zangvogels 1

Braamsluiper: Akrotiri.
In een trekgolfje zangers, die druk foerageerden in de struiken bij de uitkijktoren aan de zuidkant van het zoutmeer.

Zwartkop. Vrouw. Akrotiri.

Withalsvliegenvanger. Akrotiri.

Grauwe Vliegenvanger. Avdimou.

Paapje. Avdimou.

Cyprus bonte tapuit. Een endeem. Foini / Troodosgebergte.


Bruinkeelortolaan. Man. Fioni / Troodosgebergte.

Geen opmerkingen: